Pawłowi Stachowiakowi, jego żonie Hannie i całej rodzinie składamy wyrazy współczucia w związku ze śmiercią

teściowej i mamy

PRZYJACIELE Z „TYGODNIKA POWSZECHNEGO”
Pożegnanie,