Rosemary Virginia Anna Giedroyć (née Cumpston)

wdowa po Michale Giedroyciu

urodzona 13 kwietnia 1937 roku
w Hampstead w Londynie,
odeszła 17 marca 2024 roku w Oksfordzie.

Pielęgniarka w szpitalu St Mary’s Paddington w Londynie,
prezeska Catholic Women’s League w Hongkongu,
dziennikarka i recenzentka książek londyńskiego Catholic Herald,
jak również autorka książki„Beloved Snail: A Book of Commonplaces” 
(2017). Wieloletnia patronka klasztornego muzeum w Videniškiai (Litwa).

POZOSTAWIŁA POGRĄŻONE W ŻAŁOBIE DZIECI:
MIKO, KASIĘ, COKY I MELANIĘ ORAZ ICH RODZINY
Pożegnanie,