Pani Magdalenie Krzeczunowicz oraz całej Rodzinie
składamy wyrazy głębokiego współczucia
w związku ze śmiercią
Mamy
Ś.P.

Pani Róży Wyganowskiej z d. Wysockiej

PREZYDENT, ZARZĄD ZWIĄZKU POLSKICH KAWALERÓW MALTAŃSKICH
WRAZ Z DAMAMI I KAWALERAMI MALTAŃSKIMI,
PRACOWNIKAMI OŚRODKÓW POMOCY
ORAZ WOLONTARIUSZAMI
Pożegnanie,