4 listopada 2023 roku w wieku 90 lat zmarł
Ś.P.

Marian Zamorski

wieloletni, zasłużony pracownik Polskiego Związku Pięcioboju Nowoczesnego

Pogrzeb odbył się 10 listopada na cmentarzu parafialnym w Warszawie przy ul. Złotej Jesieni 18
o czym zawiadamiają wdzięczni za otrzymane od niego dobro
ŻONA, CÓRKA, WNUK I ZIĘĆ
Pożegnanie, 14.11.2023