Kasi Kolendzie-Zaleskiej wyrazy serdecznego współczucia z powodu śmierci

Mamy

PRZYJACIELE Z "TYGODNIKA POWSZECHNEGO"
Pożegnanie,