Nagroda im. Jerzego Turowicza 2014

W grudniu 2014 r. po raz drugi zostanie wręczona Nagroda Jerzego Turowicza (1912–1999), twórcy i przez 50 lat redaktora naczelnego „Tygodnika Powszechnego”, wybitnego publicysty i autorytetu w życiu publicznym.

21.07.2014

Czyta się kilka minut

Nagrodę, której pierwszą laureatką została Joanna Olczak-Ronikier i jej książka „Korczak. Próba biografii” (W.A.B. 2011), ustanowiła Fundacja Jerzego Turowicza.

Nagroda jest przyznawana za wybitne i oryginalne dzieło literackie, naukowe, plastyczne, muzyczne, teatralne lub filmowe, znajdujące się w kręgu tematów i wartości, które były bliskie Jerzemu Turowiczowi: personalistyczne podejście do człowieka, oparte na głęboko przeżytym chrześcijaństwie, a równocześnie otwarcie na inne nurty myślenia; tolerancja i dialog jako podstawa funkcjonowania społeczeństwa i kultury; sprzeciw wobec postaw ksenofobicznych, zwłaszcza antysemityzmu; rewidowanie utrwalonych stereotypów; docenianie jakości dzieła artystycznego czy naukowego; prymat swobody poszukiwań nad ideologią.
Wyróżniane będą dzieła żyjących twórców polskich, opublikowane bądź zaprezentowane w ciągu dwóch lat kalendarzowych poprzedzających rok przyznania Nagrody.
Nagrodę stanowią: statuetka oraz kwota pieniężna w wysokości ogłaszanej co roku przez zarząd Fundacji Jerzego Turowicza. Prawo zgłaszania kandydatur do Nagrody mają członkowie Kapituły Nagrody, Zarządu i Rady Fundacji Jerzego Turowicza, redakcje czasopism, wydawcy, związki twórcze oraz wcześniejsi laureaci. Z udziału w konkursie wyłącza się dzieła, których twórcami bądź współtwórcami są członkowie Kapituły i jej sekretarz oraz członkowie Zarządu i Rady Fundacji Jerzego Turowicza.
Zgłoszeń należy dokonywać pod adresem: Fundacja Jerzego Turowicza, ul. Dunajewskiego 1 m. 7b, Kraków 31-133, do 15 września 2014 r. Wręczenie Nagrody odbędzie się na początku grudnia, w 102. rocznicę urodzin jej Patrona.

Dziękujemy, że nas czytasz!

Wykupienie dostępu pozwoli Ci czytać artykuły wysokiej jakości i wspierać niezależne dziennikarstwo w wymagających dla wydawców czasach. Rośnij z nami! Pełna oferta →

Dostęp 10/10

 • 10 dni dostępu - poznaj nas
 • Natychmiastowy dostęp
 • Ogromne archiwum
 • Zapamiętaj i czytaj później
 • Wybrane teksty dostępne przed wydaniem w kiosku
 • Także w formatach PDF, EPUB i MOBI
10,00 zł

Dostęp kwartalny

Kwartalny dostęp do TygodnikPowszechny.pl
 • Natychmiastowy dostęp
 • 92 dni dostępu = aż 13 numerów Tygodnika
 • Ogromne archiwum
 • Zapamiętaj i czytaj później
 • Wybrane teksty dostępne przed wydaniem w kiosku
 • Także w formatach PDF, EPUB i MOBI
79,90 zł

Artykuł pochodzi z numeru TP 30/2014