Reklama

Magazyn literacki "Książki w Tygodniku"

Magazyn literacki "Książki w Tygodniku"

26.01.2006
Witkowski krąży po nieistniejących krajach: po PRL, NRD i ZSRR. A jego magdalenki na margarynie są pieczone i podawane na grubych talerzykach z porcelitu, nie na żadnej wykwintnej...
26.01.2006
Skaza jest pochwalnym poematem na cześć nietrwałości, przypadkowości i nieprzewidywalności świata. Nie tylko tego powieściowego, którego literackość autorka nieustannie podkreśla, ale...
26.01.2006
Ten poemat opowiada o rozpadzie wyobrażeń bohatera o ładzie w sobie i świecie. Jest jednak czymś więcej niż opowieścią o upadku moralisty. Jest także próbą poetyckiej hermeneutyki grzechu,...
26.01.2006
"Teatr jest rytualną formą gapiostwa - pisał Kijowski. Teatralizacja obejmuje każdą dziedzinę bytu, gdyż teatr "jest jak życie czy też jest po prostu życiem samym. Idzie o...
26.01.2006
Pynchon obsesyjnie drąży temat ukrytego sensu. Jego narracje dynamizuje detektywistyczna praca mająca na celu wydobycie na jaw rzekomych podziemnych sieci, łączących to, co na powierzchni...
26.01.2006
Apokryf, podróżowanie i możliwości - te trzy pojęcia składają się na model prozy, który odrzuca suche fakty, zbiór dat, monotonię wydarzeń.
26.01.2006
To najbardziej radykalna powieść wielkiego pisarza węgierskiego i jedno z najbardziej radykalnych literackich rozliczeń powstałych po II wojnie światowej. Chodzi o dalekowzroczność i...
26.01.2006
Te dwa zbiory opowiadań są w wielkiej mierze obciążone przez biografie autorów. Oboje wyczuleni są na problem inności, wyobcowania ze społeczeństwa, życia na marginesie.
26.01.2006
Ukraińscy pisarze opowiadają o współczesnym Lwowie z goryczą i z uczuciem.
26.01.2006
Obszerny, nafaszerowany arcyciekawymi cytatami i chronologicznie ułożony przegląd naszego piśmiennictwa poświęconego Słowacji jest tyleż książką o sąsiadach zza Tatr, co o nas samych.

Strony