Reklama

Kultura

Kultura

Kierownik działu: Piotr Mucharski

25.04.2004
Zacznijmy może od przestrogi. Julia Hartwig, która tę książkę dla nas przygotowała i przetłumaczyła, opatrując ją tyleż obszernym, co instruktywnym posłowiem, lojalnie ostrzega: Richard...
25.04.2004
Czasami ważniejsze jest to, co odbywa się za sceną, od tego, co na niej widać. Nie chodzi nawet o działanie tajemnych sił w makrokosmosie teatru. Ani o wydarzenia, których zabraniało...
25.04.2004
Za jeden taki koncert oddałbym niejeden festiwal. W kościele Franciszkanów holenderski wiolonczelista Pieter Wispelwey wykonał wszystkie sześć suit Jana Sebastiana Bacha.
25.04.2004
Kto śpiewa, ten dwa razy się modli - miał powiedzieć święty Augustyn. Gdyby to brać dosłownie, ortodoksi czy fundamentaliści nie ustawaliby w śpiewie. Grzesznicy pewnie też.
18.04.2004
Chociaż mistyka nie jest filozofią ani teologią, nie jest doktryną, ale doświadczeniem, a gdy jest w słowie wyrażona - opisem doświadczenia, w którym mistyk Boga spotyka, to jednak jest...
18.04.2004
Czy dzieło powstałe w odmiennym od naszego kręgu kulturowym można zrozumieć bez szczegółowych komentarzy? Czy możemy się nim bezinteresownie zachwycić, w taki jednak sposób, by ów zachwyt...
18.04.2004
Posiadanie wybitnego przodka może być obciążeniem, gdy wstępuje się w jego ślady. Wybitny malarz Jacek Mierzejewski miał dwóch synów, Andrzeja i Jerzego, i obaj zostali malarzami.
18.04.2004
Ósma edycja Festiwalu - pierwsza w Warszawie - była zjawiskiem wyjątkowym: sukcesem frekwencyjnym i niemal całkowitą klęską w sferze poszukiwań muzycznych.
18.04.2004
Coraz mniejsze kręgi rozchodzą się na ciemnym stawie, w który Piotr Cieplak wrzuca swoje spektakle. Coraz cięższe one i szybciej opadają w głąb. I ta droga w głąb coraz bardziej Cieplaka...
18.04.2004
70-letni bez mała Allen nie chciałby spocząć ze swą gorzką mądrością w bujanym fotelu i kapciach. Buntuje się przeciwko rozmazanemu, bezmyślnie dryfującemu światu, pełnemu ludzi bez...

Strony