Reklama

Komentarze

Komentarze

27.04.2003
Spadek inflacji sprawił, że niektóre produkty są tak tanie jak nigdy. Choćby jajka: przez lata rosnący popyt sprawiał, że przed Wielkanocą drożały, a w tym roku były tak tanie jak nigdy...
27.04.2003
Kilka lat temu wiązano z nimi wielkie nadzieje: mieli być zwiastunem odwilży w świecie arabskim po śmierci swych długowiecznych ojców: króla Maroka Hassana (umarł w 1999 r.) oraz króla...
20.04.2003
Choć reżim Husajna padł, a Irakijczycy pokazali, co o nim sądzą, na ulicach europejskich miast nie widać końca protestów. W miniony weekend w tzw. marszach wielkanocnych nad tłumem płynęły...
20.04.2003
Trzech krakowskich proboszczów parafii rzymskokatolickich i proboszcz parafii polskokatolickiej zgodziło się przyjąć pieniądze od przebranych za biznesmenów dziennikarzy i wystawić im...
20.04.2003
Najpierw Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji wydaje rozporządzenie ustalające, które ugrupowania polityczne dziennikarze muszą zapraszać do programów. Potem - po interwencji Rzecznika Praw...
13.04.2003
Na zakończonym w ub. weekend 32 zjeździe Francuskiej Partii Komunistycznej po raz pierwszy w 83-letniej historii tego ugrupowania próbowano przeforsować inną niż oficjalna listę kandydatów...
13.04.2003
Mimo wprowadzenia w ub. roku urzędowych barier dla rozwoju hipermarketów (m.in. zakazu akcji promocyjnych i emisji bonów towarowych), liczba wielkich sklepów w Polsce rośnie. Rośnie też ich...
13.04.2003
Od kilku lat trwały eksperymenty nad kształtem telewizyjnego „Pegaza”. Wraz z nastaniem w nim Kazimiery Szczuki wydawało się, że etap poszukiwań zakończył się znalezieniem telewizyjnej...
13.04.2003
Dopóki w Iraku słychać strzały, dyskusja, jak kraj ten będzie wyglądać po obaleniu dyktatora, może wydawać się przedwczesna. Ale nie jest. Amerykański sekretarz stanu Colin Powell rozmawiał...
13.04.2003
Wydłuża się kolejka chcących brać udział w „odbudowie Iraku”. Największe światowe koncerny już szykują się do wielkich kontraktów. Również przedstawiciele polskich przedsiębiorstw...

Strony