Reklama

Czytania

Czytania

07.08.2006
Łukasz Ewangelista, opisując uzdrowienie kobiety cierpiącej na krwotok i wskrzeszenie córki Jaira (Łk 8, 40-56), postępuje tropem poprzednika, św. Marka, wiążąc ze sobą dwie historie...
31.07.2006
Pan ukazał się Abrahamowi pod dębami Mamre, gdy ten siedział u wejścia do namiotu w najgorętszej porze dnia.Rdz 18, 1.
31.07.2006
Ostatnio przeczytałem, że choroba lokomocyjna spowodowana jest różnicą między tym, co widzą oczy, a tym, czego doświadcza ciało. Oczy przekazują do mózgu informację, że człowiek znajduje...
24.07.2006
Po przytoczeniu perykopy o namaszczeniu Jezusa przez bezimienną kobietę (Łk 7, 36-50), Łukasz umieszcza tzw. summarium - krótkie podsumowanie tego, co najważniejsze o Jezusie, będące...
24.07.2006
Odwiedziłem ostatnio Belgię. Podczas kilku dni pobytu u przyjaciół dwukrotnie usłyszałem o klasztorach, które zostały sprzedane lub zmienią właściciela w najbliższym czasie. Zakonnicy...
18.07.2006
Przymiarki do Golgoty przechodziły przez długie stadium prób. Każda z nich mogła zakończyć się śmiercią. Gdyby udało się zrealizować wcześniejsze scenariusze, zamiast drzewa krzyża twardy...
17.07.2006
Wydawać by się mogło, że przynajmniej z realizacją tego nakazu Pana Jezusa nie powinieneś mieć żadnego kłopotu. Cóż bowiem prostszego niż wykonać polecenie: "Pójdźcie wy sami...
10.07.2006
Łukasz, choć podobnie jak inni Ewangeliści zamieszcza w Ewangelii perykopę o namaszczeniu Jezusa przez kobietę, odmiennie rozkłada akcenty teologiczne. Różnice są tak znaczące, że...
10.07.2006
Teksty dotyczące rozesłania uczniów, by wzywali do nawrócenia, przeczytałem, siedząc w leśniczówce Borowik z grupą, w której większość stanowiły rodziny z małymi dziećmi. Obecne były też...
03.07.2006
W tym czasie Maryja wybrała się i poszła z pośpiechem w góry do pewnego miasta w pokoleniu Judy.Łk 1, 39.

Strony