Reklama

Czytania

Czytania

04.05.2006
Łukasz jako jedyny przekazuje w Ewangelii perykopę z okresu dojrzewania Jezusa. Gdy Jezus skończył dwanaście lat, Jego rodzice poszli z Nim na coroczną pielgrzymkę do Jerozolimy na święto...
24.04.2006
Wyszliście z mieczami i kijami jak na zbójcę... To jest wasza godzina i panowanie ciemności.(Łk 22, 52n).
24.04.2006
Od czasu do czasu przeglądam pisma kobiece. Patrząc na buzie modelek z pierwszych stron albo z reklam kosmetyków, nie mogę się oprzeć wrażeniu, że fotografowane panie zamiast twarzy...
19.04.2006
Łukasz, który tak wiele miejsca poświęca w Ewangelii Maryi, nie umieszcza Jej imienia w rodowodzie Jezusa (por. Łk 3, 23-38). Nie pojawia się tam zresztą żadna kobieta. Również najbardziej...
19.04.2006
Często rozmawiam z ludźmi, którzy deklarują swoją wiarę, ale nie uczestniczą w niedzielnych Mszach świętych. Gdy pytam o przyczyny, najczęściej słyszę: "Nie lubię tłoku. Wolę wejść...
10.04.2006
Maria Magdalena, Maria matka Jakuba i Salome nakupiły wonności, żeby pójść namaścić Jezusa... A mówiły między sobą: "Kto nam odsunie kamień od wejścia do grobu?(Mk 16, 1-3) .
10.04.2006
Być może celebrowanie zmartwychwstania Jezusa wprawia Cię w zakłopotanie. Wiesz, że to fundament Twojej wiary, co roku słuchasz wezwania do radości i starasz się coś przeczytać o...
03.04.2006
Toczy się ostatnio w mediach dyskusja, czy śmierć Jana Pawła II coś zmieniła w życiu naszego kraju. Jedni podają przykłady, które mają pokazać, że po emocjonalnym zrywie kwietnia 2005...
27.03.2006
Wy zaś pozostańcie w mieście, aż będziecie przyobleczeni w moc z wysoka.Łk 25, 49.
27.03.2006
Spróbuj sobie wyobrazić sytuację podobną do tej, w której znalazł się Filip w święto. Podchodzą do Ciebie nieznani Ci ludzie i, wiedząc, że jesteś chrześcijaninem, proszą: "Pokaż...

Strony