Reklama

Wydanie specjalne TP "Smak wolności"

Czytania

Czytania

18.07.2006
Przymiarki do Golgoty przechodziły przez długie stadium prób. Każda z nich mogła zakończyć się śmiercią. Gdyby udało się zrealizować wcześniejsze scenariusze, zamiast drzewa krzyża twardy...
17.07.2006
Wydawać by się mogło, że przynajmniej z realizacją tego nakazu Pana Jezusa nie powinieneś mieć żadnego kłopotu. Cóż bowiem prostszego niż wykonać polecenie: "Pójdźcie wy sami...
10.07.2006
Łukasz, choć podobnie jak inni Ewangeliści zamieszcza w Ewangelii perykopę o namaszczeniu Jezusa przez kobietę, odmiennie rozkłada akcenty teologiczne. Różnice są tak znaczące, że...
10.07.2006
Teksty dotyczące rozesłania uczniów, by wzywali do nawrócenia, przeczytałem, siedząc w leśniczówce Borowik z grupą, w której większość stanowiły rodziny z małymi dziećmi. Obecne były też...
03.07.2006
W tym czasie Maryja wybrała się i poszła z pośpiechem w góry do pewnego miasta w pokoleniu Judy.Łk 1, 39.
03.07.2006
Kilka dni temu uczestniczyłem w Poznaniu w procesji, która szła od kościoła Najświętszego Serca Pana Jezusa i św. Floriana na Jeżycach do poznańskich krzyży na placu Mickiewicza....
30.06.2006
To niesprawiedliwe, że "pewna kobieta od dwunastu lat cierpiała na upływ krwi. Wiele przecierpiała od różnych lekarzy i całe swe mienie wydała, a nic jej nie pomogło, lecz miała...
30.06.2006
Perykopa o wskrzeszeniu młodzieńca z Nain stawia nas przed główną trudnością w lekturze Ewangelii wg św. Łukasza z perspektywy kobiet. Oto z radością możemy stwierdzić, że Łukasz jako...
19.06.2006
Jezus zajął miejsce u stołu razem z dwunastu uczniami. A gdy jedli, rzekł: "Zaprawdę powiadam wam: jeden z was Mnie zdradzi. Bardzo tym zasmuceni zaczęli pytać jeden przez drugiego...
19.06.2006
Przyznam szczerze, że niejednokrotnie nic nie potrafię powiedzieć, gdy ludzie dotknięci życiowymi burzami pytają, dlaczego Bóg śpi i nic go nie obchodzi, że człowiek cierpi miażdżony złem.

Strony