Reklama

Bartoszewski: stulecie urodzin

Władysław Bartoszewski, 2011 r. / FOT. Jacek Turczyk / PAP

„Kiedy wyszedłem z Auschwitz, ks. Jan Zieja powiedział mi mniej więcej tak: „Nie po to ocalałeś, żeby cieszyć się życiem. Czy uważasz, że jest wszystko w porządku? Była wola Boża, żebyś poznał sprawy, to teraz będziesz świadkiem. Masz dawać świadectwo i pomagać ludziom" – tak mówił o sobie w 2007 r. Władysław Bartoszewski w wywiadzie przeprowadzonym przez ks. Adama Bonieckiego.

Władysław Bartoszewski był więźniem Auschwitz, działaczem „Żegoty", uczestnikiem, a potem historykiem Powstania Warszawskiego, działaczem na rzecz pojednania polsko-niemieckiego i polsko-żydowskiego, dyplomatą, politykiem. 19 lutego przypada setna rocznica jego urodzin. Z tej okazji przygotowaliśmy dla Państwa serwis specjalny.

Wszystkie artykuły

07.05.2015
Bartoszewski napisał kiedyś, że nie warto żyć za wszelką cenę. To może najważniejsze jego słowa, jakie znam: „Żyć za wszelką cenę to hańba”.
07.05.2015
Awner Szalew, dyrektor Instytutu Yad Vashem: Bartoszewski uważał nas za prawdziwych partnerów Polski. Wierzył w otwartość i demokrację – dwa podstawowe składniki społeczeństwa...
07.05.2015
Chrześcijaństwa doświadczał jako siły (nie tylko mądrości), która otwiera na innych.
07.05.2015
Z Władysławem Bartoszewskim rozmawia ks. Adam Boniecki
07.05.2015
Jakim Władysław Bartoszewski był urzędnikiem, przełożonym, negocjatorem? Jak wpisał się w „warsztat” dyplomaty?
07.05.2015
Podczas świątecznych spotkań w naszym domu był taki sam jak w telewizji: żył Polską.
07.05.2015
Nie znosił dyktatorów – z wzajemnością. Ani jednego z napisanych zdań nie musiał żałować. Otwarty, życzliwy i z legendarnym poczuciem humoru. Jednoosobowy instytut pamięci.
05.05.2015
Kazanie biskupa Grzegorza Rysia, wygłoszone podczas Mszy pogrzebowej Władysława Bartoszewskiego.
27.04.2015
Bartoszewski zamienił fenomenalną pamięć w gigantyczny serwer historii XX wieku. Ale sam był uosobieniem kipiącej teraźniejszości.
27.04.2015
Śmierć Władysława Bartoszewskiego, kolejna wyrwa w świecie, w którym wzrastałem.

Strony

Trudno napisać krótki tekst o Władysławie ­Bartoszewskim. Trudno, bo samo wyliczenie jego zaangażowań, funkcji, pełnionych misji, tematów jego publikacji itd. byłoby na krótki tekst zbyt obszerne.