Reklama

Ładowanie...

Artykuły

21.10.2008
Nie oglądałem do tej pory żadnego filmu o Janie Pawle II. Programowo. Chcę, aby ojciec mojej wiary zachował dla mnie twarz Karola Wojtyły, a nie - z całym szacunkiem - Piotra Adamczyka czy...
16.09.2008
"Więź" pozazdrościła "Znakowi" - pomyśli zapewne wielu Czytelników, widząc, że tuż po pierwszym odmienionym graficznie numerze krakowskiego miesięcznika również nasze pismo...
08.07.2008
esteśmy dziećmi pokolenia ’68 - czy tego chcemy, czy nie. I nie chodzi tu bynajmniej o polski Marzec, lecz o maj 1968 r. Konsekwencją ówczesnego młodzieżowego buntu były potężne przemiany...
29.04.2008
Znane jest powiedzenie, że biednym trzeba dawać raczej wędkę, nie rybę. Kłopot pojawia się, gdy pytamy, jak to robić w praktyce. Coraz bardziej niewystarczające stają się odpowiedzi oparte...
29.02.2008
Przed pięćdziesięciu laty ukazał się pierwszy numer pisma, którym mam obecnie zaszczyt kierować. Gratulacje, jakie przychodzą z okazji jubileuszu, traktuję jako kierowane przede wszystkim...
11.12.2006
W środę ogłoszono papieską decyzję o mianowaniu bp. Wielgusa arcybiskupem metropolitą warszawskim, a w czwartek w siedzibie Episkopatu odbyła się prezentacja wyników badań socjologicznych...
03.04.2006
Od początku pojęcie "pokolenie JP2 miało wymiar nie tyle opisu zjawiska istniejącego, co raczej hasłowego programu na przyszłość. Mówienie o generacji JP2 było w dużej mierze, a wręcz...
20.07.2003
Pisał w 1992 r. ks. Józef Tischner: „Kościół, który poddaje radykalnej krytyce ten świat, z natury rzeczy prowokuje krytykę. Ale bywają puste i bywają sensowne krytyki Kościoła. Sensowna...

Strony