Reklama

Artykuły

24.02.2014
Analizując zachowanie Wiktora Janukowycza, warto pamiętać, że jednym z czynników, które trzymały go przy władzy, była ochrona majątku. Rezydencja pod Kijowem to tylko drobna jego część.
18.08.2013
Trudno jest mówić, że nowa sztuka z Europy Wschodniej – w najróżniejszych swoich odmianach – jest w Polsce nieznana. Jednak nasze światy artystyczne coraz bardziej się różnią.
05.11.2012
Białoruś i Ukraina poszły w ostatnich kilkunastu latach innymi drogami rozwoju polityczno- -gospodarczego, jednak żadna z nich nie prowadziła do zbliżenia z Unią Europejską. Paradoksalnie...
24.11.2011
Бизнес по-российски, бизнес по-польски Вот уже многие годы в Польше существует убеждение о России как о рынке неограниченных возможностей. Однако это правда лишь частично.
24.11.2011
Od lat w Polsce istnieje przekonanie o Rosji jako o rynku nieograniczonych możliwości. Jednak tylko częściowo jest to prawda.
24.11.2006
Na Białorusi nasilają się represje wobec opozycji, a jednocześnie w decydującą fazę wchodzą negocjacje Mińsk-Moskwa o dostawach rosyjskich surowców w 2007 r. Łukaszenka liczy się z...
01.05.2005
19 kwietnia Sejm nieoczekiwanie przyjął specjalną uchwałę w 90. rocznicę ludobójstwa Ormian. Przyjęty przez aklamację dwuzdaniowy dokument głosi: Sejm RP składa hołd ofiarom ludobójstwa...
24.04.2005
24 kwietnia 1915 r. w Konstantynopolu władze tureckie aresztowały dwustu przedstawicieli lokalnej elity ormiańskiej. Wkrótce większość z nich nie żyła. Dzień ten uznawany jest za początek...

Strony