Reklama

Astrofizyk, w Centrum Astronomicznym im. Mikołaja Kopernika PAN pełni funkcję kierownika ośrodka informacji naukowej. Członek Rady Programowej Warszawskiego Festiwalu Nauki. Jego działalność popularyzatorska była nagradzana przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Polską Agencję Prasową i Polskie Towarzystwo Fizyczne. Do jego zainteresowań naukowych należą m.in. kosmologia fizyczna, promieniowanie tła czy pierwotna nukleosynteza.

Artykuły

29.06.2003
Zapał budowania w założeniu wymiernego i sprawiedliwego systemu oceniania w szkołach prowadzi do karykaturalnych rezultatów. Najbardziej groteskowy, o groźnych skutkach wychowawczych, jest...
13.04.2003
Oceniając bliskie osoby kierujemy się miarą serca i sumienia. W życiu społecznym, zawodowym i politycznym poszukujemy jednak miary ilościowej, która pozwoliłaby pozbyć się wątpliwości przy...

Strony