Reklama

Ładowanie...

Artykuły

27.08.2018
Kilkanaście procent polskich pracowników należy do związków zawodowych. Warunki nie sprzyjają ich zakładaniu, wiele przedsiębiorstw z nimi walczy. A przecież związki odnoszą sukcesy.
08.01.2018
W ciągu dwóch lat płace poszły lekko w górę. Ale i tak połowa pracujących zarabia mniej niż 2,5 tys. zł na rękę, a wśród 10 proc. najlepiej zarabiających aż 70 proc. stanowią mężczyźni.
11.09.2017
Ogłaszane z pompą dobre wskaźniki skrywają bardziej zawiły obraz rynku pracy. Niskie płace i niestabilność zatrudnienia, omijanie prawa – to wciąż powszechne jego realia.
12.06.2017
Niemal wszystkie argumenty przeciw przyjęciu kilku tysięcy uchodźców, choć z pozoru wyglądają poważnie, są wyssane z palca.
07.05.2017
Dysproporcje dochodów i szans między bogatymi a biednymi nie są w Polsce dramatyczne – ale tworzą realne zagrożenie. Można jeszcze je niwelować bez rewolucyjnych cięć.
19.03.2017
Wśród krajów OECD tylko Grecja i Turcja wyprzedzają nas pod względem odczuwania stresu w pracy. Winę za to ponosi m.in. odgórny model zarządzania, w którym nie ma miejsca na partycypację...
23.01.2017
Gaszenie pożarów nie wystarczy: wychodzenie z ubóstwa utrudniają mechanizmy wpisane w nasz model kapitalizmu.
24.10.2016
Projektowany jednolity podatek dochodowy ma szansę ucywilizować nasz system, dziś pełen fikcji.
10.10.2016
Sejm przyjął uchwałę, według której ratyfikacja umowy CETA przez Polskę będzie wymagała większości dwóch trzecich głosów. Pomimo tego wymogu sprawa wydaje się przesądzona. Prawdopodobnie...
26.09.2016
W tle dyskusji o efektach programu 500 plus rozgrywa się stary spór o sens państwa opiekuńczego. Często zwraca się uwagę głównie na jego koszty. Rzadziej, że tworzy ono warunki dla...

Strony