Reklama

Artykuły

05.10.2011
Poezja młodszych autorów z Polski jest rzadko czytana w USA, gdyż w większości nie kontynuuje tematów i klimatów, do jakich przyzwyczaili Amerykanów wielcy polscy poeci XX wieku.