Reklama

Artykuły

16.09.2008
Trzeci sektor jest elementem ponowoczesnego systemu opiekuńczego; pozwala ukrywać rzeczywistą skalę wydatków publicznych oraz polityczną za nie odpowiedzialność.