Reklama

Artykuły

28.12.2019
FRAGMENT MOWY NOBLOWSKIEJ | Nie chcę szkicować tu jakiejś całościowej wizji kryzysu opowieści o świecie. Często jednak doskwiera mi poczucie, że światu czegoś brakuje.