Reklama

Ładowanie...

Marcin Żyła jest dziennikarzem, a od stycznia 2016 r. również zastępcą redaktora naczelnego „Tygodnika Powszechnego”. Do zespołu pisma dołączył przed ośmioma laty.
Od początku europejskiego kryzysu migracyjnego w 2014 r. zajmuje się głównie tematyką związaną z uchodźcami i migrantami. W „Tygodniku” ukazywały się jego reportaże z Ugandy, Ghany, Libanu, Lampedusy, Bałkanów i Niemiec, a także komentarze i rozmowy z polskimi oraz zachodnimi badaczami migracji.
W 2016 r. relacjonował brytyjskie referendum w sprawie członkostwa w UE. Wiele jego ostatnich korespondencji i analiz dotyczy sytuacji humanitarnej na Bliskim Wschodzie i w Afryce.
Pracę za granicą rozpoczynał w krajach b. Jugosławii, gdzie był świadkiem powojennych przemian tożsamościowych oraz drogi do niepodległości Kosowa. Był redaktorem zbioru rozmów z europejskimi intelektualistami „Europe. An Unfinished Project” (2011).

Artykuły

27.12.2011
Jakaś kobieta zostawiła liścik: "Dziękuję za nadzieję i wiarę, że nie jesteśmy bezsilni".
27.12.2011
Richard Dawkins zapowiedział polemikę z premierem Wielkiej Brytanii w sprawie religijności Brytyjczyków. Czym się David Cameron naraził guru niewierzących?
20.12.2011
Nad Zochcinem powoli zapada zmrok. Rzędy słupów elektrycznych wetknięte w kikuty nieskoszonej trawy przypominają tortowe świeczki. Jakby przed Świętami zbliżał się czas urodzin całego...
06.12.2011
Św. Mikołaj pomagał dyskretnie, ale z głową. Tak, by ludzie będący w potrzebie dzięki niemu stawali na nogi. Współczesne czasy domagają się jednak metod nowoczesnych.
29.11.2011
Rywalizacja pisarzy z Europy Środkowej o przyznawaną już od sześciu lat przez miasto Wrocław prestiżową nagrodę Angelusa nie tylko łączy w jedną, literacką przestrzeń kraje wyszehradzkie,...
29.11.2011
Groza i narastające napięcie pobudzają w "Ślepym fermanie" emocje znane pisarzom środkowoeuropejskim: strach przed wszechwładzą państwa i własnymi sąsiadami oraz natarczywą myśl o...
29.11.2011
Historyczna podróż ze współczesnością w tle w ujmujący sposób ukazuje ludzką samotność i skalę losu, z którym mierzą się bohaterowie Drago Jančara... i wszyscy Europejczycy.
22.11.2011
Polacy jako pierwsi na świecie podjęli próbę oszacowania tego, co dotąd zdawało się nie do wyliczenia: ile to właściwie jest "co łaska"?
15.11.2011
Polscy staroobrzędowcy powoli odchodzą do nieba. Najpewniej do tego nad Wojnowem, Wodziłkami i Gabowymi Grądami, które - wystarczy przecież tylko spojrzeć - na pewno pochodzi ze starej...
25.10.2011
Było nieco inaczej, niż planowaliśmy. Za to - jeszcze ciekawiej.

Strony