Reklama

Marcin Żyła jest dziennikarzem, a od stycznia 2016 r. również zastępcą redaktora naczelnego „Tygodnika Powszechnego”. Do zespołu pisma dołączył przed ośmioma laty.
Od początku europejskiego kryzysu migracyjnego w 2014 r. zajmuje się głównie tematyką związaną z uchodźcami i migrantami. W „Tygodniku” ukazywały się jego reportaże z Ugandy, Ghany, Libanu, Lampedusy, Bałkanów i Niemiec, a także komentarze i rozmowy z polskimi oraz zachodnimi badaczami migracji.
W 2016 r. relacjonował brytyjskie referendum w sprawie członkostwa w UE. Wiele jego ostatnich korespondencji i analiz dotyczy sytuacji humanitarnej na Bliskim Wschodzie i w Afryce.
Pracę za granicą rozpoczynał w krajach b. Jugosławii, gdzie był świadkiem powojennych przemian tożsamościowych oraz drogi do niepodległości Kosowa. Był redaktorem zbioru rozmów z europejskimi intelektualistami „Europe. An Unfinished Project” (2011).

Artykuły

29.11.2011
Rywalizacja pisarzy z Europy Środkowej o przyznawaną już od sześciu lat przez miasto Wrocław prestiżową nagrodę Angelusa nie tylko łączy w jedną, literacką przestrzeń kraje wyszehradzkie,...
29.11.2011
Groza i narastające napięcie pobudzają w "Ślepym fermanie" emocje znane pisarzom środkowoeuropejskim: strach przed wszechwładzą państwa i własnymi sąsiadami oraz natarczywą myśl o...
29.11.2011
Historyczna podróż ze współczesnością w tle w ujmujący sposób ukazuje ludzką samotność i skalę losu, z którym mierzą się bohaterowie Drago Jančara... i wszyscy Europejczycy.
22.11.2011
Polacy jako pierwsi na świecie podjęli próbę oszacowania tego, co dotąd zdawało się nie do wyliczenia: ile to właściwie jest "co łaska"?
15.11.2011
Polscy staroobrzędowcy powoli odchodzą do nieba. Najpewniej do tego nad Wojnowem, Wodziłkami i Gabowymi Grądami, które - wystarczy przecież tylko spojrzeć - na pewno pochodzi ze starej...
25.10.2011
Było nieco inaczej, niż planowaliśmy. Za to - jeszcze ciekawiej.
18.10.2011
W wielu miejscach nad Dunajem - od dróżniczych budek po bary z langoszami - wiszą reprinty map z XIX w. Wielkie Węgry przypominają na nich owoce malin, sklejone z pojedynczych banieczek....
04.10.2011
Symbolem polskiego Kościoła są już nie tylko misjonarze.
14.09.2011
Zaangażowanie wolontariackie, bardziej niż jako sposób rozwoju własnej osobowości czy "prosta ścieżka do kariery", jest świadectwem pracy prawdziwej, solidnej i nieudawanej.
16.08.2011
Czy ks. Tadeusza Kiersztyna i ks. Piotra Natanka łączy coś więcej niż droga życiowa naznaczona konfliktem z władzami Kościoła oraz przekonaniem, że biskupi szkodzą Kościołowi?

Strony