Reklama

Ładowanie...

Marcin Żyła jest dziennikarzem, a od stycznia 2016 r. również zastępcą redaktora naczelnego „Tygodnika Powszechnego”. Do zespołu pisma dołączył przed ośmioma laty.
Od początku europejskiego kryzysu migracyjnego w 2014 r. zajmuje się głównie tematyką związaną z uchodźcami i migrantami. W „Tygodniku” ukazywały się jego reportaże z Ugandy, Ghany, Libanu, Lampedusy, Bałkanów i Niemiec, a także komentarze i rozmowy z polskimi oraz zachodnimi badaczami migracji.
W 2016 r. relacjonował brytyjskie referendum w sprawie członkostwa w UE. Wiele jego ostatnich korespondencji i analiz dotyczy sytuacji humanitarnej na Bliskim Wschodzie i w Afryce.
Pracę za granicą rozpoczynał w krajach b. Jugosławii, gdzie był świadkiem powojennych przemian tożsamościowych oraz drogi do niepodległości Kosowa. Był redaktorem zbioru rozmów z europejskimi intelektualistami „Europe. An Unfinished Project” (2011).

Artykuły

10.04.2012
Tak długo, jak historycy z Polski i Ukrainy dochowują w swoich badaniach zasad rzetelności naukowej, ich interpretacje mogą się różnić. Także dzięki sporom i odmiennym interpretacjom nasze...
09.04.2012
„Jeśli Jezus zmartwychwstał, to wówczas – i tylko wówczas – wydarzyło się coś naprawdę nowego, co zmienia kondycję człowieka i świata” – powiedział Benedykt XVI w orędziu „Urbi et Orbi”...
09.04.2012
John L. Allen, watykanista: Benedykt XVI nie jest papieżem politycznym. Interesuje go co innego: chciałby odcisnąć swoje piętno na współczesnej kulturze, pozostawić ślad na wiele dekad.
03.04.2012
Prof. Ewa Wipszycka, historyk starożytności: Chrześcijanie tak głęboko wrośli w żywą tkankę społeczeństwa, że represje były mało skuteczne. Przy tych samych ulicach żyli obok siebie poganie...
03.04.2012
Jeśli mielibyśmy wskazać pojedynczy dokument, który w kluczowym momencie historii chrześcijan umożliwił im polityczne zwycięstwo, pojawia się problem. Wydał go bowiem jeden z ich głównych...
03.04.2012
27 marca - 2 kwietnia 2012 r.
27.03.2012
Nenad Todorović, reżyser, Serb z Kosowa: Każdego dnia po przebudzeniu próbuję sobie wyjaśnić co, do cholery, jest tu nie tak? Kto ma nie po kolei w głowie: my, Serbowie, Albańczycy, czy moi...
26.03.2012
Redaktorzy i wydawcy są ostrożni w przypadkach satyry na islam. Ale w tych samych gazetach pojawiają się stereotypy o muzułmanach. Odnoszę wrażenie, że w odniesieniu do chrześcijaństwa...
20.03.2012
Świętochłowice tworzą Muzeum Powstań Śląskich. Ma być nowocześnie: polsko, niemiecko i śląsko.
19.03.2012
13 – 19 marca 2012

Strony