Reklama

Marcin Żyła jest dziennikarzem, a od stycznia 2016 r. również zastępcą redaktora naczelnego „Tygodnika Powszechnego”. Do zespołu pisma dołączył przed ośmioma laty.
Od początku europejskiego kryzysu migracyjnego w 2014 r. zajmuje się głównie tematyką związaną z uchodźcami i migrantami. W „Tygodniku” ukazywały się jego reportaże z Ugandy, Ghany, Libanu, Lampedusy, Bałkanów i Niemiec, a także komentarze i rozmowy z polskimi oraz zachodnimi badaczami migracji.
W 2016 r. relacjonował brytyjskie referendum w sprawie członkostwa w UE. Wiele jego ostatnich korespondencji i analiz dotyczy sytuacji humanitarnej na Bliskim Wschodzie i w Afryce.
Pracę za granicą rozpoczynał w krajach b. Jugosławii, gdzie był świadkiem powojennych przemian tożsamościowych oraz drogi do niepodległości Kosowa. Był redaktorem zbioru rozmów z europejskimi intelektualistami „Europe. An Unfinished Project” (2011).

Artykuły

07.05.2012
Balázs Varga: Dla filmowców ery Kadara było jasne, że fundamenty systemu są nienaruszalne i wojska radzieckie nie wyjadą z kraju. Było też oczywiste, że o niektórych wydarzeniach z...
23.04.2012
Protestuję przeciw pojęciu „wolnego czasu”. Bo niby czemu można je przeciwstawić – „czasowi zniewolenia”?
23.04.2012
17 -23 kwietnia 2012
23.04.2012
Węgrzy wiedzą o ostatnim stuleciu znacznie więcej niż mieszkańcy Zachodu. Jesteśmy bardziej świadomi znaczenia przeszłości, ponieważ w dużej mierze polegała ona na tym, iż ktoś z zewnątrz...
23.04.2012
W Budapeszcie miejscem pracy katów była najpiękniejsza aleja w mieście. Od lat 30., gdy stał się siedzibą węgierskich faszystów, strzałokrzyżowców, aż po czasy stalinizmu i rewolucji 1956 r...
17.04.2012
Książka-dokument „Ku uzdrowieniu i odnowie” może przekroczyć granice Kościoła i stać się wskazówką dla walczących z pedofilią i molestowaniem seksualnym w podobnych do niego, zamkniętych...
10.04.2012
Tak długo, jak historycy z Polski i Ukrainy dochowują w swoich badaniach zasad rzetelności naukowej, ich interpretacje mogą się różnić. Także dzięki sporom i odmiennym interpretacjom nasze...
09.04.2012
„Jeśli Jezus zmartwychwstał, to wówczas – i tylko wówczas – wydarzyło się coś naprawdę nowego, co zmienia kondycję człowieka i świata” – powiedział Benedykt XVI w orędziu „Urbi et Orbi”...
09.04.2012
John L. Allen, watykanista: Benedykt XVI nie jest papieżem politycznym. Interesuje go co innego: chciałby odcisnąć swoje piętno na współczesnej kulturze, pozostawić ślad na wiele dekad.
03.04.2012
Prof. Ewa Wipszycka, historyk starożytności: Chrześcijanie tak głęboko wrośli w żywą tkankę społeczeństwa, że represje były mało skuteczne. Przy tych samych ulicach żyli obok siebie poganie...

Strony