Reklama

Ładowanie...

Urodzona w 1969 r. Jest tłumaczką, literaturoznawczynią, wykładowczynią UJ, redaktorką naczelną czasopisma „Przekładaniec”. Laureatka nagrody „Literatury na Świecie”, autorka dwóch monografii poświęconych recepcji T.S. Eliota w Polsce i Czesława Miłosza w literaturze angielskiej. Autorka przekładów między innymi V. Woolf, T.S Eliota, J. Conrada, S. Heaneya.

Artykuły

07.07.2014
Wojna powraca w sztuce i literaturze angielskiej lat dwudziestych i trzydziestych jako koszmarne wspomnienie, ale także problem artystyczny.
24.06.2014
Przekład przestaje być traktowany jedynie jako pomoc dla oryginału i jego kopia, a tłumacz jako rzemieślnik-pośrednik. Przekład to pisanie literatury po polsku.
15.10.2013
O życiu Alice Munro niewiele wiemy. Zdystansowanie wobec własnych doświadczeń pozwala jej na większe zbliżenie do ich sedna. W opowiadaniach rozpisuje na wiele historii swoją własną...
02.09.2013
Nawet mówiąc o śmierci, Heaney nie zdradza życia, ale konsekwentnie idzie ziemskim tropem ludzkich stóp. To, jak pięknie, czule i niesentymentalnie pisze o ludziach, pokazuje jego hart...
26.08.2013
Świrszczyńska to wyzwanie, bo jednoznacznie i niezależnie mówi swoje. Przede wszystkim o ciele kobiety: jego bólu, upokorzeniu, rozkoszy. Czy te wiersze może zrozumieć mężczyzna?
24.06.2013
Koncentracja, uwaga i precyzja to słowa, którymi można opisać także styl i sens próz Roberta Walsera, znanych jako mikrogramy...
24.06.2013
Wolałabym, żeby ten tomik nosił tytuł wzięty z innego wiersza Kamieńskiej: „Nie ma rzeczy wielkich”. Może wtedy jeszcze ostrzej ukazałoby się przejmujące doświadczenie i zrozumienie,...
07.01.2013
Dokonał rewolucji w pisarstwie podróżniczym. Po jego książkach stało się jasne, że gra idzie o inną niż dotychczas stawkę: nie o miejsce, do którego pisarz podróżuje, ale formę, przy pomocy...
17.12.2012
Od czasu do czasu, ostatnio jakby częściej, pojawia się pytanie o tłumacza: czy jest, czy powinien być w tłumaczonym dziele widoczny, a jeśli tak, to w jakim zakresie i pod jakimi warunkami.
26.10.2011
Kształt artystyczny tekstu przekładanego jest odbiciem postaw ideologicznych i interesów ekonomicznych, w służbie których - lub przeciwko którym - działa tłumacz.

Strony