Reklama

Artykuły

05.05.2010
Polska historiografia nie znalazła jeszcze języka, w jakim można by opisać skomplikowaną polską rzeczywistość roku 1945. Niewielkim pocieszeniem jest fakt, że podobny problem mieli...
29.01.2010
Upadek systemu postawił przed partiami rządzącymi Europą Środkową pytanie o wybór dalszej drogi. Nieliczni pozostali wierni skompromitowanej ideologii. Większość postanowiła przystosować...
15.12.2009
20 lat temu jednym z najmodniejszych haseł było "wypełnianie białych plam". Czy dziś pozostały jeszcze jakieś do zapełnienia?
03.11.2009
Czym opozycja w PRL różniła się od opozycji w NRD? Dlaczego wszędzie buntowała się głównie młodzież? Co łączyło niemiecki protestantyzm i polski katolicyzm? Dyskutują: Vera Lengsfeld,...
13.10.2009
Łukasz Kamiński, dyrektor Biura Edukacji Publicznej IPN: Na kulturze niezależnej lat 80. wychowało się nasze pokolenie. Ona ukształtowała naszą wrażliwość i sposób postrzegania świata....
22.09.2009
Zagłada polskich elit była od początku celem obu okupantów. Usunięcie warstwy przywódczej miało zagwarantować im spokój i panowanie nad ziemiami polskimi.
02.06.2009
W 1989 r. do progu dorosłości zbliżały się "dzieci stanu wojennego". Wydarzenia związane ze schyłkiem komunizmu dla wielu stały się doświadczeniem pokoleniowym. W najnowszym...
31.08.2003
Podczas interwencji w Czechosłowacji nie doszło do walk zbrojnych. Opór społeczny trwał jednak zaskakująco długo i przyniósł więcej ofiar niż wszystkie protesty w PRL - począwszy od Czerwca...
16.03.2003
Z kryzysów społecznych, jakie targały PRL, Marzec '68 oceniany jest najbardziej niejednoznacznie - jako protest w obronie wolności, rozgrywka w obozie władzy, wreszcie - antysemicka nagonka...

Strony