Reklama

Artykuły

10.06.2013
W myśl powszechnych wyobrażeń, każdy kryzys przyspieszał upadek komunizmu. A może było odwrotnie?
16.08.2011
Latem 1944 r. polscy chłopi posiadali własne wyobrażenia na temat komunizmu i żywili związane z nimi obawy. Ich fundamentem była pamięć wojny 1920 roku i popełnionych wówczas przez...
14.06.2011
Dr Łukasz Kamiński, wybrany przez Sejm prezes Instytutu Pamięci Narodowej: IPN z natury zajmuje się tematami, które wywołują niepokój. W historiografii spór jest rzeczą naturalną i...
24.05.2011
Dziedzictwo komunizmu do dziś ciąży nad państwami Europy Środkowo-Wschodniej. Żadna z wielu prób jego rozliczenia nie zakończyła się pełnym sukcesem.
12.04.2011
Słowa "tu nie ma czym oddychać", wyrażające tęsknotę za wolnością, brzmiały dosłownie nie tylko w Polsce. Także w innych krajach "bloku wschodniego".
01.12.2010
Jaką rolę w dziejach PRL odgrywały kolejne "polskie miesiące"? Czym rok 1970 różnił się od 1980? O tym dyskutują historycy Łukasz Kamiński i Paweł Machcewicz. Debatę prowadzi...
13.10.2010
System komunistyczny wytworzył własne elity. Pod wpływem wstrząsu, jakim było potępienie zbrodni Stalina, część z nich w 1956 roku zapragnęła reformy systemu. Ale dla reformatorów,...
14.09.2010
Studenci to specyficzna grupa społeczna, trudno w niej o ciągłość postaw i działań. W warunkach komunizmu ułatwiało to zarówno kontrolę nad środowiskiem akademickim, jak też powtarzające...
18.08.2010
Bunt młodzieży przeciw normom i postawom obowiązującym w pokoleniu rodziców wydaje się stary jak świat. W rzeczywistości w drugiej połowie XX wieku przybrał niespotykane wcześniej rozmiary...
11.05.2010
Co sprawiło, że w 1946 r. Amerykanie zmienili nagle zdanie i sami zaczęli przygotowania na wypadek sowieckiego ataku na ich wojska w Europie, choć jeszcze latem 1945 r. Truman ostro...

Strony