Reklama

Artykuły

23.02.2015
Dr Łukasz Kamiński, prezes IPN: Dyskusja wokół Żołnierzy Wyklętych przypomina tę wokół Powstania Warszawskiego. Obie będą trwać jeszcze długo, gdyż dotykają spraw fundamentalnych, wyboru...
27.10.2014
Patrząc z dzisiejszej perspektywy, opozycyjne dyskusje programowe sprzed trzydziestu-czterdziestu lat mogą wydawać się nieaktualne. Warto jednak potraktować je jako źródło inspiracji oraz...
10.06.2013
W myśl powszechnych wyobrażeń, każdy kryzys przyspieszał upadek komunizmu. A może było odwrotnie?
16.08.2011
Latem 1944 r. polscy chłopi posiadali własne wyobrażenia na temat komunizmu i żywili związane z nimi obawy. Ich fundamentem była pamięć wojny 1920 roku i popełnionych wówczas przez...
14.06.2011
Dr Łukasz Kamiński, wybrany przez Sejm prezes Instytutu Pamięci Narodowej: IPN z natury zajmuje się tematami, które wywołują niepokój. W historiografii spór jest rzeczą naturalną i...
24.05.2011
Dziedzictwo komunizmu do dziś ciąży nad państwami Europy Środkowo-Wschodniej. Żadna z wielu prób jego rozliczenia nie zakończyła się pełnym sukcesem.
12.04.2011
Słowa "tu nie ma czym oddychać", wyrażające tęsknotę za wolnością, brzmiały dosłownie nie tylko w Polsce. Także w innych krajach "bloku wschodniego".
01.12.2010
Jaką rolę w dziejach PRL odgrywały kolejne "polskie miesiące"? Czym rok 1970 różnił się od 1980? O tym dyskutują historycy Łukasz Kamiński i Paweł Machcewicz. Debatę prowadzi...
13.10.2010
System komunistyczny wytworzył własne elity. Pod wpływem wstrząsu, jakim było potępienie zbrodni Stalina, część z nich w 1956 roku zapragnęła reformy systemu. Ale dla reformatorów,...
14.09.2010
Studenci to specyficzna grupa społeczna, trudno w niej o ciągłość postaw i działań. W warunkach komunizmu ułatwiało to zarówno kontrolę nad środowiskiem akademickim, jak też powtarzające...

Strony