Reklama

Ładowanie...

Artykuły

15.04.2008
Odczytali znaki czasu i utrafili w potrzeby XVI-wiecznego Kościoła. Zyskiwali adeptów, uznanie i hojnych funda­torów dla ich kościołów i szkół. A jednak mieli także potężnych przeciwników.
18.02.2008
Temat brzmi jak zapowiedź opisu zwyczajów i praktyk, tymczasem zacząć trzeba od tego, że pierwsi chrześcijanie w ogóle ich nie znali.Chyba że do pierwszych chrześcijan doliczymy także ludzi...
04.12.2006
O większości spośród kilkudziesięciu świętych Mikołajów wia­domo bez porównania więcej niż o biskupie małoazjatyckiej Miry, który wśród katolików i prawosławnych cieszy się większą popu­...
01.08.2006
Są modlitwy, wobec których myśli się, że taka a nie inna forma zwiększy ich skuteczność. Wtedy mamy do czynienia z myśleniem magicznym.
01.05.2005
Poprzednik Benedykta XVI skończył w Kościele z atmosferą podejrzeń i szykan wobec co śmielszych teologów, wzywając do przerwania ostrych sporów między zapamiętałymi tradycjonalistami a...
17.04.2005
Czy można sobie wyobrazić olbrzymią instytucję ponadnarodową, której dożywotniego szefa wybierają wyznaczeni przez poprzednika elektorzy, ci zaś zostają na czas wyborów odizolowani od...
06.02.2005
Radość i nadzieja, smutek i trwoga ludzi współczesnych nie znalazły w postanowieniach żadnego soboru tak żywego rezonansu, jak w tekstach II soboru watykańskiego, który tymi słowy rozpoczął...
07.11.2004
Los zmarłych bez chrztu niemowląt budził przez wieki dogłębny niepokój: ich dusze nie mogły oglądać Boga. Wypowiedzi Magisterium były jednoznaczne: chrzest jest do zbawienia konieczny. Może...
26.09.2004
Reprezentanci patriotyzmu okrągłych słów i nikłych z reguły osiągnięć nieraz napadali na umarłych, usiłując pomniejszyć ich zasługi, a czasem także blokować dostęp do honorowych miejsc...
07.03.2004
Nawoływanie to ma mnóstwo obiegowych odpowiedników: Opamiętajcie się!, Przestań!, Niech przeproszą!. Wspólną cechą tych niezwykle rozpowszechnionych apeli jest ich nadmiar w odniesieniu do...

Strony