Reklama

Ładowanie...

Artykuły

26.04.2015
Ks. Grzegorz Strzelczyk, teolog: Wiara nie polega na ogarnięciu prawd i zasad. Wiara wiąże się z przeżyciem relacji.
04.01.2015
Jak jeden z najważniejszych hierarchów Kościoła pojmuje rolę tej instytucji?
14.12.2014
Ks. Grzegorz Strzelczyk, teolog: Dopóki tajemnica wcielenia nie daje nam spokoju, jesteśmy w samym centrum doświadczenia chrześcijańskiego.
14.04.2014
Ks. Grzegorz Strzelczyk, teolog: Możemy sobie wyobrazić optymistyczną wersję tej historii. Izrael uwierzył. Jezus umarł normalnie, ze starości. I... jesteśmy zbawieni.
04.10.2011
Ks. Grzegorz Strzelczyk, teolog: Diabeł nienawidzi w stopniu najwyższym, czyli heroicznym, a więc bezinteresownym: niczego nie musi na tym ugrać. Człowiek nienawidzący jest potencjalnym...
23.08.2011
Ks. Grzegorz Strzelczyk, teolog: W początkach chrześcijaństwa dopuszczało się do głosu wszystkich, bo pominięcie kogoś mogło oznaczać pominięcie głosu Ducha Świętego. Rozmawiał Tomasz...
08.03.2011
Zamysł Benedykta XVI jest podwójny: z jednej strony chodzi mu o ukazanie piękna misterium Chrystusa, z drugiej - o apologię tegoż wobec interpretacji teologicznych, które Papież uznaje za...
18.01.2011
A gdyby tak uwolnić się od balastu kościelnej tradycji i zacząć żyć Ewangelią tak, jak żyły nią pierwsze wspólnoty chrześcijan?
28.09.2010
Chrystus nie był zainteresowany walką o wyzwolenie narodowe. W Kościele tożsamość narodowa przestała mieć religijne znaczenie.
13.05.2008
W środowiskach kościelnych nieraz lekceważy się tezy Węcławskiego/Polaka twierdząc, że są one próbą dorobienia ideologii do życiowych decyzji autora. Kłopot w tym, że nie jest on...

Strony