Reklama

open eyes economic summit 2019

Jerzy Jarniewicz - polski filolog angielski, profesor nauk humanistycznych (2015), poeta, krytyk literacki i tłumacz (głównie literatury anglojęzycznej, m.in. Jamesa Joyce’a, Philipa Rotha, Craiga Raine’a).

Artykuły

16.11.2003
Granice języka nie wyznaczają granic światu. Są obszary ludzkiego doświadczenia, wobec których język kapituluje. Lektura wierszy angielskiego poety, Philipa Larkina, rzekomo wykluczającego...
12.10.2003
Jest rzeczą równie rozsądną ukazać jakiś rodzaj uwięzienia przez inny, jak ukazać coś, co istnieje rzeczywiście, przez coś innego, co nie istnieje. Tym mottem z Daniela Defoe, którym Camus...
01.06.2003
Od pewnego czasu Wielka Brytania coraz chętniej odsłania nam swój mozaikowy świat. Co jeszcze kilkadziesiąt lat temu dało się opisać jednym językiem, dziś domaga się wielogłosowości. Kraj,...
30.03.2003
W 1925 roku ukazała się „Pani Dalloway”, druga powieść Virginii Woolf i jej pierwsze wielkie dzieło. Miała pierwotnie nosić tytuł „Godziny’ - monologi głównych postaci łączył bowiem dźwięk...

Strony