Reklama

Jerzy Jarniewicz - polski filolog angielski, profesor nauk humanistycznych (2015), poeta, krytyk literacki i tłumacz (głównie literatury anglojęzycznej, m.in. Jamesa Joyce’a, Philipa Rotha, Craiga Raine’a).

Artykuły

27.11.2007
Wkraczał wżycie publiczne Ameryki jako błazen kpiący zjej wartości, jako dywersant wysadzający wpowietrze jej święte pomniki, jako inkwizytor gotów poddawać ją dolegliwym przesłuchaniom. To...
17.10.2007
Jeżeli istnieje odrębny gatunek "pisarzy noblowskich, to Doris Lessing z pewnością do nich należy. Tegoroczny Nobel dla nikogo, kto choć trochę zna tę twórczość, nie mógł być...
22.05.2007
Autorka odwraca się od wielkich wydarzeń historycznych, nie dokonuje też autoanalizy. W samym akcie pisania tworzy tytułowe "chwile wolności: obszar, w którym nie ma miejsca na groźny...
08.12.2006
Zakwestionowawszy zarówno teorie emancypacyjne, jak i zachowawcze, autorka nie przyjmuje bezładnego relatywizmu, ale szuka wartości gdzie indziej i znajduje je w skromnej aksjologii, której...
14.09.2006
Powinowactw znaleźć by można wiele, ale jedno narzuca się szczególnie silnie. Najnowsza powieść Joyce Carol Oates współgra - nie formą ani gatunkiem, ale tematem - z wczesną prozą Paula...
02.08.2006
Autor garściami czerpie z katalogu tropów, tematów i motywów powieści wiktoriańskiej. To punkt odniesienia, potrzebny mu do snucia własnej, już współczesnej historii o możliwościach...
20.06.2006
To apologia pewnego pokolenia, ale także zapis jego końca; autobiografia i zarazem portret ojca autora; polemika z Czwartą Władzą i przezwyciężenie narzucanych przez nią wzorców opisu życia.
26.01.2006
Pynchon obsesyjnie drąży temat ukrytego sensu. Jego narracje dynamizuje detektywistyczna praca mająca na celu wydobycie na jaw rzekomych podziemnych sieci, łączących to, co na powierzchni...
09.01.2005
Niewielu intelektualistów komentuje dziś na bieżąco rozgrywające się na naszych oczach wydarzenia; normą staje się spojrzenie zdystansowane. Zmarła w ubiegły wtorek Susan Sontag świadomie...
29.02.2004
Ktoś mógłby powiedzieć, że to powieść skażona brudną pianą gazet, skoro tak bezwstydnie zajmuje się skandalem, w który uwikłany jest prezydent, “chłoptyś z mentalnością uczniaka".

Strony