Reklama

Artykuły

07.07.2013
Kawafis próbował mówić przemijaniu „nie”. Ze sprzeciwu wobec przemijania wyrosły jego wiersze. Z tego właśnie rodzi się literatura.
27.02.2012
Kawafis to syn Lewantu, dziecię wschodniego Śródziemnomorza. Nasze humanizmy nie pokrywają się; nasze historie spisane są różnymi językami, zdeponowano je w różnych księgach. Zmylić nas...