Reklama

Urodzony w 1978 roku. Filozof literatury, eseista, redaktor, krytyk i tłumacz. Dyrektor programowy Festiwalu Conrada. Redaktor działu kultury „Tygodnika Powszechnego”. Dyrektor programów literackich Fundacji Tygodnika Powszechnego. Pracownik Działu Literackiego Krakowskiego Biura Festiwalowego. Juror Wrocławskiej Nagrody Poetyckiej Silesius. Juror krakowskiej Nagrody Conrada. Członek rady programowej Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski. Opublikował m.in.: Po co jest sztuka? Rozmowy z pisarzami (Kraków 2013), Cmono. Rozmowy z pisarzami (Kraków 2013), Gombrowicz - Loading. Esej o formie życia (Wrocław 2014), Uchodźcy z ziemi Ulro. Eseje (2015). Pod jego redakcją ukazał się tom Opowieść o dwóch miastach. Wrocław i Kraków (Kraków 2015), prezentacja Wrocławia i Krakowa jako miast literatury. Wspólnie z Anną Kałużą przygotował tomy: Pracownia Poetycka Silesius. Rok 1: Foks, Sosnowski  (Wrocław 2015) oraz Pracownia Poetycka Silesius. Rok 2: Matywiecki, Pasewicz, Pietrek  (Wrocław 2016). Z Zofią Król zredagował książkę Wolne słowa. Zestaw do ćwiczeń indywidualnych i zbiorowych (Gdańsk 2016). W 2016 r. ukazała się jego książka Życie na poczytaniu. Rozmowy o literaturze i reszcie świata (Wrocław). Z Alberto Manguelem napisał książkę Małe języki, wielkie literatury. Small Languages, Big Literature (Gdańsk 2017). Mieszka w Krakowie.

Born in 1978. Philosopher of literature, essayist, editor, critic and translator. He is the executive director of Conrad Festival and literature program director of Tygodnik Powszechny Foundation. Literary Department employee in Krakowskie Biuro Festiwalowe, a jury member for the „Silesius” Wrocław Poetry Award and Conrad Award in Cracow. Member of a program council for Modern Art Centrum Zamek Ujazdowski. He published, among others: What is art for? (Conversations with Polish writers, Cracow 2018), Cmono (Conversations with International Writers, Cracow 2013), Gombrowicz - Loading. An Essay on the Form of Life (2014), Refugees from the land of Ulro. Essays (2015), Under his editiorial, he published a volume A tale of two cities. Cracow and Wroclaw (Cracow 2015) – stories about two cities as cities of literature. Together with Anna Kałuża he published volumes: Pracownia Poetycka Silesius. Rok 1: Foks, Sosnowski (Wrocław 2015) and Pracownia Poetycka Silesius. Rok 2: Matywiecki, Pasewicz, Pietrek (Wrocław 2016). Together with Zofia Król, he published a book Common words. Individual and group excercise set (Gdańsk 2016). In 2016 he published Życie na poczytaniu. Rozmowy o literaturze i reszcie świata (Wrocław). Together with Alberto Manguel he wrote Small Languages, Big Literature (Gdańsk 2017). He lives in Cracow.

Artykuły

06.10.2009
Literatura zaangażowana jest traktowana z pobłażaniem, zarzuca się jej zbytnią prostotę, powtarzalność i tymczasowy charakter. Wszystkie te zarzuty są bezpodstawne.
06.10.2009
Wyjątkowość twórczości Tkaczyszyna-Dyckiego polega na tym, że czyniąc ze śmierci główny temat, nigdy nie zbliżyła się do ostatecznej granicy milczenia.
22.09.2009
To nie kultura potrzebuje ćwiczeń z przedsiębiorczości, lecz rynek - rewolucji kulturalnej.
08.09.2009
Odpowiadam Piotrowi Radziszewskiemu: Fakt, że rząd przypomniał sobie o kulturze w mediach publicznych tak późno, świadczy o opieszałości decydentów i ich obojętności wobec problemów, o...
01.09.2009
Trudno nie łączyć działalności Narodowego Instytutu Audiowizualnego z krucjatą, jaką rząd prowadzi przeciwko telewizji publicznej. Decyzja o przejęciu dawnych zasobów Radiokomitetu to dla...
01.09.2009
27 sierpnia Ministerstwo Edukacji Narodowej na specjalnej konferencji podsumowało ubiegłoroczne egzaminy na trzech szczeblach nauczania: sprawdzian szóstoklasistów, egzamin gimnazjalny i...
25.08.2009
Czy możliwa jest pełna równość między nauczycielem i uczniem? Ona nie tylko jest możliwa. Jest konieczna.
18.08.2009
Dwa tygodnie temu poinformowaliśmy o decyzji zarządu telewizji publicznej, który nie przedłużył umowy z Krzysztofem Koehlerem, dyrektorem TVP Kultura.
11.08.2009
Wszelkie dzieło zniszczenia jest pochodną dyskursu opartego na racjonalnych podstawach.
04.08.2009
Najpierw główne kanały telewizyjne uwolniono od programów misyjnych - ocalały one w antenach tematycznych. Teraz przyszła kolej na ich likwidację. Rzeczywistym powodem tej decyzji jest...

Strony