Reklama

Kierownik działu Wiara w „Tygodniku Powszechnym”. Ur. 1966 r., absolwent Wydziału Mechanicznego AGH, studiował filozofię na Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie i teologię w Kolegium Filozoficzno-Teologicznym Dominikanów. Opracowanymi razem z Wojciechem Bonowiczem wywiadami-rzekami „Schody do nieba” i „Od początku do końca” wypromował pisarstwo benedyktyna o. Leona Knabita, zaś współpracując z Janem Strzałką i wydając rozmowy „Boskie oko” oraz „Autobiografię” – pisarstwo dominikanina o. Joachima Badeniego. Współautor siedmiu książek. Interesuje się religią, etyką – zwłaszcza katolicką etyką seksualną oraz problemami na styku wiary i nauki. Prowadzi bloga „Kościół – seks – moralność”. W redakcji „Tygodnika” od 1993 r.

Artykuły

30.10.2007
Jedni sądzą, że nie ma nic, gaśnie światło, nastaje cisza. Inni, że są doskonale nieruchome idee imyśl je kontemplująca. Jeszcze inni próbują nie myśleć, bo wzbudza to wnich trudny do...
18.10.2007
Apostazja nie tylko przynosi Kościołowi duchowe cierpienie, stwarza także niespodziewane problemy prawne. Apostata nie jest przecież skazywany na banicję, nadal żyje w społeczeństwie i jego...
08.10.2007
Internet jest lustrem odzwierciedlającym nasz stosunek do Jana Pawła II: pobożny i emocjonalny. W sieci dominują strony z aforyzmami, modlitwą, anegdotą, poezją i fotografiami Papieża.
24.07.2007
Rzadko który dokument Magisterium Kościoła spotkał się ztak niejednoznacznym odbiorem jak potępiająca antykoncepcję encyklika "Humanae vitae. Tym bardziej że sprawę wnowym kontekście...
03.07.2007
Dla wielu jest mistrzem i przyjacielem, ale choć znają go od lat, trudno im scharakteryzować go jednym zdaniem. Ta sztuka udała się tylko oficerowi SB: "Inteligentny, niebezpieczny -...
16.04.2007
Sobór Watykański II przypominał, że człowiek nie zrozumie siebie do końca bez Chrystusa. Dlatego nie jest dziwne, że Benedykt XVI przygotował rozprawę o osobie Jezusa. Niecodzienny jest...
26.03.2007
W życiu moralnym dwa zadania wymagają szczególnej troski: postępowanie zgodne z głosem sumienia i nieustanne kształtowanie własnego sumienia. Dla wierzących najpewniejszą drogą w...
06.02.2007
Do prezydenta, premiera i ministra sprawiedliwości trafił list otwarty postulujący uznanie duchownych za osoby zaufania publicznego. Inicjatorkami listu są posłanki związane ze środowiskiem...
04.12.2006
Prefekt Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów zgodnie z życzeniem Benedykta XVI polecił biskupom ujednolicenie tekstu modlitwy eucharystycznej. Chodzi o słowa konsekracji...
14.11.2006
Benedykt XVI pokazał, że nie zamierza retuszować rzeczywistości i ukrywać słabych stron funkcjonowania Kurii Rzymskiej. Potwierdził w ten sposób, że przede wszystkim zależy mu na jawności,...

Strony