Reklama

Arcybiskup metropolita łódzki, wcześniej biskup pomocniczy krakowski, autor rubryki „Okruchy Słowa”, stały współpracownik „Tygodnika Powszechnego”. Doktor habilitowany nauk humanistycznych, specjalizuje się w historii Kościoła. W latach 2007-11 rektor krakowskiego Wyższego Seminarium Duchownego, biskup od 2011 r. Autor książek: „Inkwizycja” (1997), „Celibat” (2002), „Mandatum: to czyńcie na moją pamiątkę (J 13,1-20)” (2005), „Ecce homo” (2007), „Siedem słów Chrystusa” (2007). Od 2011 r. przewodniczący Zespołu ds. Nowej Ewangelizacji KEP. Od 2012 r. w Międzynarodowej Radzie Oświęcimskiej.

Artykuły

17.09.2012
Niespełna miesiąc dzieli nas od 50. rocznicy otwarcia Soboru Watykańskiego II (11 października). Jej dzień będzie dla nas także dniem otwarcia Roku Wiary.
10.09.2012
Zdarzyło mi się ostatnio być w niemieckiej Fryzyndze – zostałem tam zaproszony na kongres fundacji Renovabis.
03.09.2012
Widzieliśmy Pana!” – mówiło Dziesięciu uczniów Chrystusa do Apostoła Tomasza. Mówili to, dzieląc się swoim doświadczeniem – spotkaniem z Chrystusem. Chrystusem żyjącym, choć byli pewni, że...
27.08.2012
Chrystus zmartwychwstał jako „pierwociny śpiących” (grec. aparche ton kekoimenon; w tłumaczeniu Wulgaty: primitiae dormientium) – tak pisze św. Paweł (1 Kor 15, 20) – nie zaś jako „pierwszy...
20.08.2012
Jeszcze nie ogłoszono wspólnego przesłania Kościoła katolickiego w Polsce i rosyjskiej Cerkwi prawosławnej, a już rozległy się protesty.
11.08.2012
Warto od czasu do czasu przypomnieć sobie historię Naamana, którego z równowagi wyprowadziło proste polecenie proroka Elizeusza, by obmył się siedem razy w Jordanie, jeśli chce być...
06.08.2012
Odpowiadam na to pytanie niemal nieustannie, odkąd wróciłem z 1. Kongresu Nowej Ewangelizacji w Polsce...
30.07.2012
Piszę ten „okruch” w drodze na pierwszy Kongres Nowej Ewangelizacji w Polsce, odbywający się w Kostrzynie nad Odrą w dniach 28–31 lipca.
23.07.2012
Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię. Weźcie moje jarzmo na siebie i uczcie się ode Mnie, bo jestem cichy i pokorny sercem, a znajdziecie...
16.07.2012
Jest podobno ciągle najpopularniejszym ze świętych; fascynuje wielu – wierzących i niewierzących.

Strony