Ze smutkiem zawiadamiamy, że w dniu 24.01.2024 r.
odszedł z naszego grona

Lesław Schmutz

Sybirak, profesor – ekspert filatelistyki polskiej,
niekwestionowany autorytet w swojej dziedzinie.
ZESPÓŁ SOPOCKIEGO DOMU AUKCYJNEGO
Pożegnanie,