Księdzu Kazimierzowi,

który niejednokrotnie pomagał naszym bliskim przejść na tamtą stronę,
wyrazy najgłębszego współczucia z powodu nagłej śmierci
Mamy

składa

BOŻENA WALTER
Pożegnanie, 07.11.2023