Z prawdziwym żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci
Ś.P.

ks. Tadeusza Isakowicza-Zaleskiego

katolickiego prezbitera obrządku łacińskiego i ormiańskiego, naszego Autora,
działacza opozycji demokratycznej w PRL.

Kapelana podziemnej Solidarności, przyjaciela osób z niepełnosprawnościami, obrońcy wielu skrzywdzonych, duszpasterza Ormian, człowieka odważnego, który – także i w Kościele – bywał „głosem wołającego na pustyni”.

Najbliższym księdza Tadeusza i wszystkim,
których dotknęła jego śmierć,
składamy wyrazy najgłębszego współczucia.

PRZYJACIELE Z SIW ZNAK
Pożegnanie,