Ze smutkiem zawiadamiamy o śmierci naszej Kuzynki

Izabelli Cywińskiej,

która zmarła po ciężkiej chorobie w dniu 23 grudnia 2023 r. Izabella Cywińska była długoletnią dyrektorką teatrów w Kaliszu, Poznaniu i Warszawie.

Wyreżyserowała wiele sztuk teatralnych, a także filmów. 
W rządzie Tadeusza Mazowieckiego piastowała urząd Ministra Kultury i Sztuki.

Pogrzeb poprzedzony mszą św. żałobną w kościele środowisk twórczych w Warszawie odbył się na Cmentarzu Wojskowym w Alei Zasłużonych w asyście Kompanii Honorowej w dniu 9 stycznia 2024 r.

MACIEJ CIECHOMSKI Z RODZINĄ
Pożegnanie,