W dniu 23 stycznia 2024 roku odszedł kochany
Tatuś, Brat, Stryjek

dr Andrzej Zduńczyk

Jędrku, nie zapomnimy o Tobie.

EWA, ANTEK, DOROTA Z RODZINĄ
Pożegnanie,