Reklama

Dodatek 2

Dodatek 2

07.05.2018
Dla czytelników, którzy zaufali niegdysiejszym obietnicom Barańczaka, że „można siłą kochania uchować coś przed zmianą”, tom Marty Podgórnik będzie wyzwaniem na miarę Ice Bucket Challenge....
07.05.2018
Zadura – za pomocą swoich najlepszych wierszy – przywraca nam zdolność trzeźwego myślenia i przytomnej komunikacji.
07.05.2018
„Daj mu tam, gdzie go nie ma” – postulował w swoim słynnym eseju Bohdan Zadura, laureat tegorocznej Wrocławskiej Nagrody Poetyckiej „Silesius” za całokształt pracy twórczej.
07.05.2018
W tomie Ilony Witkowskiej „Lucyfer zwycięża” najmocniej wybrzmiewa powtarzające się pytanie: „kim jesteśmy my?”. Zadane powraca wielokrotnie i uparcie – zawsze, gdy głos w...
07.05.2018
Tom wierszy Dominika Bielickiego otwiera motto zaczerpnięte z Jane Jacobs, aktywistki miejskiej, dziennikarki i urbanistki, znanej ze swojego sprzeciwu wobec zastępowania starej...
07.05.2018
Kto choć raz gościł w naszym mieście, ten wie, że Wrocław kocha literaturę.
24.04.2018
Redakcja dodatku: Jakub Puchalski [[{"fid":"57224","view_mode":"default","fields":{"format":"default","field_file_image_alt_text[und][0][value]":false,"field_file_image_title_text[und][0...
23.04.2018
Czym różni się dziecięctwo od dzieciństwa? Czy to słowo, tyleż sugerujące konotacje biblijne, co epatujące sztuczną wzniosłością, da się pogodzić z przekazem muzyki, która zabrzmi w maju...
23.04.2018
Muzyka Henriego Dutilleux reprezentuje „nowoczesność wsteczną”. W zasadzie dostosowuje się do awangardowych reguł, wyraża jednak tęsknotę za wspaniałością późnego romantyzmu, z mistrzowską...
23.04.2018
Co jest wyjątkowe w Katowicach? Że zwarty festiwal potrafi prezentować wszystko, co najważniejsze. Wszystkie gatunki. W tym wymierające: recital i koncert kameralny.

Strony