Reklama

Zielona Góra. Słowiańska wyspa na niemieckim morzu

wtorek, 13.11.2018, 18:00
Zielona Góra
Zapraszamy na spotkanie organizowane przez Klub "Tygodnika Powszechnego" w Zielonej Górze. Gośćmi spotkania będą: dr Peter Schurmann z Instytutu Serbskiego w Cottbus oraz prof. Tomasz Jaworski z Uniwersytetu Zielonogórskiego. Miejsce spotkania: Piekarnia Cichej Kobiety. Wstęp wolny!

„Słowiańska wyspa na niemieckim morzu. Historia i współczesność Serbołużyczan” to temat spotkania w Zielonogórskim Klubie „Tygodnika Powszechnego”.
Podróżującego samochodem po wschodnich terenach niemieckiego sąsiada zwracają uwagę dwujęzyczne tablice z nazwami miejscowości: Bautzen / Budyšin, Cottbus / Chóśebuz. To oznacza, że jedziemy przez Łużyce, teren od niepamiętnych czasów zamieszkany przez naszych słowiańskich krewniaków. Wstyd powiedzieć, ale przeciętny Polak niewiele wie o Serbołużyczanach.

Tymczasem intrygującymi są pytania: jak to się stało, że ta licząca dziś ok. 50 tys. osób słowiańska grupa etniczna wśród niemieckiego żywiołu nie uległa germanizacji, zachowała swój język i obyczaje, kulturową tożsamość? Jaka czeka ich przyszłość, czy rozpłyną się w niemieckim morzu?

Goście:

Dr Peter Schurmann jest historykiem, członkiem Instytutu Serbołużyckiego, redaktorem serii wydawniczej "Łużyckie skarby” Muzeum w Cottbus. Jego badania obejmują kulturową i społeczną historię Serbołużyczan oraz świadectwa kultury życia i budownictwa dolnołużyckich Łużyczan.

Prof. Tomasz Jaworski jest prezesem i założycielem Towarzystwa Studiów Łużyckich, członkiem Polskiego Towarzystwa Historycznego, Lubuskiego Towarzystwa Naukowego oraz Macierzy Łużyckiej. Uczestniczy w pracach Sekcji Demografii Historycznej przy Komitecie Nauk Demograficznych PAN. Jest organizatorem interdyscyplinarnych cyklicznych Zielonogórskich Spotkań Demograficznych.