Reklama

Warszawa. Wystawa "Krew. Łączy i dzieli" w POLIN

piątek, 13.10.2017 (Całodzienne) do poniedziałek, 29.01.2018 (Całodzienne)
Warszawa
Zapraszamy na wystawę "Krew. Łączy i dzieli" w muzeum POLIN.

Inspiracją do zorganizowania wystawy w muzeum POLIN była ekspozycja w Jewish Museum London, która w sposób przekrojowy prezentowała zagadnienie krwi w kontekście kultury żydowskiej. W polskiej edycji wystawy wplecione zostaną dzieła sztuki współczesnej m.in. po raz pierwszy w Polsce zobaczymy pracę Anisha Kapoora, uznanego obecnie za jednego z najwybitniejszych artystów światowej sławy. Ekspozycja ma na celu pogłębienie wiedzy na temat krwi w kulturze żydowskiej w jej wymiarze religijnym, historycznym i społecznym, odnosząc się do tradycji i współczesności. Poprzez wystawę autorzy sprowokować chcą odbiorcę do stawiania sobie pytań o to, czy kryterium krwi także określa pochodzenie? Czy więzy krwi są ważniejsze niż przynależność narodowa i kulturowa? W narrację całości wystawy wplecione zostaną dzieła sztuki współczesnje, m.in. prace: Anisha Kapoora, Piotra Uklańskiego, Moshe Gershuniego, Bogny Burskiej, Doroty Buczkowskiej oraz Elizy Proszczuk. 

 

Więcej o wystawie TUTAJ>>>