Reklama

Relacje międzyludzkie i prawda w dialogu międzyreligijnym

poniedziałek, 21.09.2020, 18:00
Gdańsk
Zapraszamy na spotkanie organizowane przez Klub "Tygodnika Powszechnego" w Gdańsku. Gościem będzie Piotr Sikora. Spotkanie będzie transmitowane na facebook.com/klubtygodnika oraz na klubtygodnika.pl/tv

Nauczanie Soboru Watykańskiego II wyraziło zdecydowanie pozytywny stosunek Kościoła katolickiego do innych religii, a dokumenty posoborowe Kościoła podjęły i pogłębiły dialog chrześcijaństwa z religiami pozachrześcijańskimi. Uznano bowiem, że w obliczu pluralizmu religijnego i kulturowego dialog międzyreligijny jest koniecznością oraz warunkiem pokoju światowego i uznania ogólnoludzkich wartości. W znacznej mierze przyczynia się on również do pielęgnowania ducha tolerancji oraz wzajemnego zrozumienia i poszanowania. Dialog międzyreligijny został zatem rozpoczęty, i, jak napisał Jan Paweł II w Novo millenio ineunte, „musi być kontynuowany”.

Czy ten dialog jednak jeszcze trwa w tak podzielonym dzisiaj świecie, w Europie, która musi zmierzyć się z przybywającymi do niej tysiącami imigrantów, będącymi niekiedy wyznawcami innych religii? Jak ten dialog się urzeczywistnia? Skoro religie różnią się co do fundamentów egzystencji i światopoglądu - jak w ogóle możliwy jest dialog międzyreligijny?

Prowadzenie spotkania: Magdalena Wolnik.

Piotr Sikora-filozof i teolog, publicysta i redaktor "Tygodnika Powszechnego". Profesor Akademii "Ignatianum" w Krakowie. Współpracownik "The Elijah Interfaith Institute" w projekcie międzyreligijnych badań nad mistyką i duchowością. Członek Krakowskiej Grupy Medytacji Chrześcijańskiej związanej z Ośrodkiem Medytacji Chrześcijańskiej przy klasztorze Benedyktynów w Lubiniu. Prowadzi indywidualne sesje dialogu filozoficznego.

Magdalena Wolnik, dziennikarka i reżyserka filmów dokumentalnych o tematyce społeczno-religijnej, realizowanych m.in. w Pakistanie, Indonezji, Birmie, Kambodży, Angoli, Mozambiku, Sierra Leone, Etiopii i Brazylii. Odpowiedzialna za działania Wspólnoty Sant'Egidio w Polsce.Zapraszamy serdecznie.

Spotkanie dofinansowano ze środków Miasta Gdańska.

Osoby powiązane z tym wydarzeniem