Reklama

Poznań. W drodze do symboli wiary.

poniedziałek, 02.09.2019, 19:00
Poznań
Zapraszamy na Klubową Kawiarenkę pod tytułem "W drodze do Symboli Wiary - o pierwszych soborach niepodzielonego chrześcijaństwa:. Spotkanie poprowadzi Paweł Nowakowski - filozof, teolog, dziennikarz i psycholog. Miejsce spotkania: Hotel Śródka.

PAWEŁ ŁUKASZ NOWAKOWSKI, ur. 1968r, filozof, teolog,dziennikarz,psycholog. Studiował w Papieskim Wydziale Teologicznym w Poznaniu - praca magisterska: Problematyka wolności w antropologii Teilharda de Chardin, (Papieski Wydział Teologiczny, Poznań 1992. ), a także w Pontificia Universita Gregoriana w Rzymie na Wydziale Filozofii – (praca 'dissertazione per la licenza': Diritti umani nell’ Etica della Solidarieta secondo Józef Tischner, Pontificia Universita Gregoriana, Facolta di Filosofia, Roma 2001. ). W Rzymie uczestniczył również w wykładach i seminariach z Etyki Mediów ( „Selected questions of Media Ethics”). Ukończył także „Szkołę filozoficzną Tadeusza Gadacza. Studia podyplomowe z filozofii XX wieku” w Collegium Civitas w Warszawie. Publikował w: miesięczniku „W Drodze”, „Przewodniku Katolickim”, „Naturalnie-magazyn ludzi zdrowo myślących”. Jest współautorem blisko 100 programów telewizyjnych o tematyce społecznej. Od 2006 roku jest redaktorem naczelnym „Naturalnie-magazyn ludzi zdrowo myślących” (www.naturalnie.com.pl) . Interesuje się filozofią współczesną (szczególnie bliska jest myśl filozoficzna Józefa Tischnera, filozofia włoska, myśl etyczna i teologiczna Marcina Lutra), szczególnie inspiracjami filozoficznymi w literaturze i sztuce. Szczególnym obszarem zainteresowań jest filozofia człowieka, w kontekście relacji psychologii, filozofii i medycyny. W 2015 roku ukończył podyplomowe studia na Uniwersytecie SWPS w zakresie „Psychosomatyka i somatopsychologia”. Brał aktywny udział w I Międzynarodowym Kongresie Tischnerowskim (2011)oraz w Międzynarodowej Konferencji „Aktualność Kierkegaarda”- w dwusetną rocznicę urodzin' (2015). Prowadzi rubrykę filozoficzną w „Informatorze poznańskiej parafii ewangelicko-augsburskiej. W tejże luterańskiej parafii prowadzi regularne wykłady z cyklu „Dialogi w wierze czyli..luterańskie spotkania z filozofią i nie tylko”. Mieszka w Lusowie koło Poznania.