Reklama

Gdynia. Spotkanie "Wszystko jest filozofią"

czwartek, 14.12.2017, 18:30
Gdynia
Zapraszamy na kolejne spotkanie z cyklu "Wszystko jest filozofią". Gościem spotkania będzie dr Iwona Krupecka.Temat spotkania: „Ciemna strona nowoczesności - o latynoamerykańskiej filozofii wyzwolenia”. Miejsce: Teatr Gdynia Główna.

dr Iwona Krupecka - absolwentka filozofii i filologii polskiej UG. Od 2005 roku pracuje w Instytucie Filozofii, Socjologii i Dziennikarstwa Uniwersytetu Gdańskiego. Zajmuje się historią filozofii nowożytnej, filozofią kręgu hiszpańskojęzycznego. Za książkę "Dysputa w Valladolid (1550/1551)" nominowana do Nagrody Literackiej Gdynia w kategorii "przekład na język polski". Laureatka Nagrody "Literatury na Świecie".

Lata 70-te XX wieku to moment wyłonienia się w Ameryce Łacińskiej nurtu filozofii wyzwolenia - krytycznego wobec spuścizny europejskiej filozofii, ujmującego myśl jako zawsze usytuowaną i kontekstową. Naczelną kategorią interpretacyjną staje się opozycja centrum/peryferie. Z tej perspektywy, naznaczonej doświadczeniem podboju, zniszczenia, wykluczenia myśli rodzimej i rodzimych praktyk, europejski projekt nowoczesności jawi się jako z konieczności związany z kolonializmem. Celem spotkania będzie uchwycenie głównych tez ruchu, w odniesieniu do idei nowoczesności, a także określenie jego potencjału filozoficznego.

 

Więcej o wydarzeniu TUTAJ>>>