Reklama

Ładowanie...

Wiara

Wiara

Kierownik działu: Artur Sporniak

05.01.2003
Mało kto, na szczęście, pamięta, że kiedyś papieskie orędzia wzywały do (świętej, oczywiście) wojny. Dziś każde orędzie papieskie może być tylko orędziem pokoju. Mimo iż wobec takich...
06.01.2002
Nie posiadamy zbyt wiele informacji o Jezusie-dziecku w Ewangeliach. Podają je tylko dwaj Ewangeliści, Mateusz i Łukasz. Są skąpe i wybiórcze. Stąd wielka pokusa, by uzupełnić luki w...
06.01.2002
Jeszcze śpiewamy kolędy, jeszcze świeczki świecą się na drzewku, jeszcze na stole potrawy świąteczne, przy stole rodzina i przyjaciele. Ale już tematem naszych myśli i rozmów jest troska o...
06.01.2002
W ciągu ostatnich kilkunastu miesięcy nasiliły się akty obrazoburstwa - może należałoby więc ponownie zastanowić się nad problemem wizerunków, nad ich mocą i rolą, jaką odgrywają w ludzkim...
06.01.2002
Polski tekst Ewangelii mówi, że przybyli Mędrcy ze Wschodu, grecki oryginał używa tutaj słowa magoi - magowie, czyli perscy mędrcy - kapłani, biegli w wykładaniu snów, astrologii i innych...
10.10.2001
  Wystarczy niekiedy jedno słowo w tekście, by uruchomić naszą wyobraźnię i wzbudzić w naszym sercu bezgraniczne wręcz współczucie. W piątym kazaniu na temat Księgi Rodzaju Jan,...
09.07.2000
Przypominamy rozmowę, którą z księdzem Józefem Tischnerem przeprowadził Wiktor Osiatyński. Publikowaliśmy ją na łamach „Tygodnika Powszechnego” w lipcu 2000 roku.
16.11.1997
Czy Kościoła w Polsce nie byłoby stać na opracowanie listu pasterskiego na temat: »Co to jest grzech antysemityzmu?« - pisał ks. Stanisław Musiał w tekście Czarne jest czarne, opublikowanym...
19.06.1994
Ta niezwykła książeczka jest swego rodzaju apokryfem — świadectwem spotkania dwojga przyjaciół: dwudziestoletniego Fynna i pięcioletniej Anny, którzy przeżyli razem przygodę „znajdowania...
16.03.1986
Proces Chrystusa jest bez wątpienia najsłynniejszym i najbardziej znamiennym procesem karnym w dziejach ludzkości. Jego przebieg dzięki tekstom Ewangelii jest dobrze znany. Był on dokładnie...

Strony