Reklama

Wiara

Wiara

Kierownik działu: Artur Sporniak

19.12.2004
Najpierw wytrwale rosną buraki: zielono-fioletowe liście budują pod ziemią korzeń, spiżarnię wszystkiego dobrego. Potem buraki czekają w piwnicy albo w kopcu. Przynieś stamtąd albo ze...
19.12.2004
To nie chrześcijaństwo stwarza warunki do rozkwitu przemocy. To odrzucenie lub wybiórcze przyjmowanie zasad Ewangelii sprawia, że nasz świat staje się powoli dżunglą.
19.12.2004
... Czytam i czytam tekst (sygnał, przesłanie). Nie wiem, który już raz z rzędu. Tekst ciągle mi się wymyka. Usiłuję odnaleźć główną tezę. Rozwleka się w nieporadne streszczenie. Próbuję...
19.12.2004
W XVI wieku zakonnice i zakonnicy bez słowa reagowali na nakazy i zakazy przełożonych, zgodnie z lansowanym wówczas modelem posłuszeństwa trupa. Wolę opata lub przeoryszy utożsamiano z...
19.12.2004
Jakże ogromna jest tajemnica Niepokalanego Poczęcia, którą ukazuje nam dzisiejsza liturgia! Tajemnica, która nie przestaje przyciągać kontemplacji wiernych i stanowi natchnienie dla...
12.12.2004
Pod patronatem kard. Franciszka Macharskiego, przy krakowskim klasztorze augustianów zorganizowano Colloquium Augustinianum (2 i 3 grudnia). W kaplicy św. Doroty debatowano, jak odczytać...
12.12.2004
Era Leonida Kuczmy dobiegła końca - tak watykański dziennik L'Osservatore Romano skomentował decyzję Sądu Najwyższego Ukrainy o konieczności powtórzenia drugiej tury wyborów...
12.12.2004
Przed trzema tygodniami zamknęliśmy starotestamentalną część cyklu Kobiety w Biblii. Jego autorka pięć lat temu pisała: Historia Boga z ludźmi, spisana w Biblii, przyjęła kształt ludzkiej...
10.12.2004
Wrócić do strefy ciszy - nauczyć się tam wracać. Wiele ścieżek, pod górę i w dolinę. Nierównych i krętych, bo muszą omijać przeszkody, zwalone drzewa, głazy, które się tu stoczyły, grząskie...
05.12.2004
Porozumienie w rzeczach wiary rzadko bywa poszukiwane i niezbyt często osiągane. Sama rezygnuję. Wygodniej mi czuć i myśleć tylko dla siebie, a raczej w sobie, tylko wewnątrz, z minimum...

Strony