Reklama

Wiara

Wiara

25.01.2004
Słowa wypowiadane przez zwierzchnika Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego - jedną z najważniejszych postaci w Federacji Rosyjskiej - mają zawsze ogromną wagę. Niestety, ponieważ często są...
25.01.2004
Pielgrzymujące od siedmiu lat po stolicach diecezji centralne obchody Dnia Judaizmu w Kościele katolickim w Polsce mają wprowadzić soborową świadomość w kościelną codzienność. Ten dzień to...
25.01.2004
Ukazał się zarządzony przez amerykańskich biskupów raport o realizacji w diecezjach wytycznych “Karty ochrony dzieci i młodzieży", która powstała w 2002 r. jako odpowiedź Kościoła...
25.01.2004
Kim jest zwierzchnik rosyjskiego prawosławia? Mistykiem czy aparatczykiem o kagiebowskim rodowodzie? Mamy nadzieję, że zdrowy rozsądek zwierzchników Kościoła katolickiego nie pozwoli...
25.01.2004
Z biegiem lat coraz bardziej utwierdzam się w przekonaniu, że chrześcijaństwo nie przyswoiło sobie jeszcze pełnej Ewangelii nadziei, odwiecznej Dobrej Nowiny (Ap 14,6). Gdyby ją prawdziwie...
18.01.2004
Pamiętam, jak kiedyś chciałem porozmawiać z dziećmi o tym, czego się boją. Okazało się, że dziś bezboleśnie borujemy zęby, ale na rozwody rodziców nie wymyśliliśmy sposobu.
18.01.2004
Poczucie winy jest następstwem złych czynów - nawet nieznanych innym ludziom - w duszy grzesznika. To w pierwszym rzędzie stan ludzkiej duszy. Objawia się w formie bólu (jęczy moja dusza),...
18.01.2004
Pierwszymi wychowawcami i katechetami dziecka są jego rodzice. W praktyce ta oczywista prawda stwarza jednak kłopoty. Obowiązek religijnej inicjacji naszych dzieci wolelibyśmy zrzucić na...
18.01.2004
Co Kościół ma powiedzieć w sprawie strajkujących kolejarzy? Stanąć po ich stronie, czy przyjąć opcję państwowo-obywatelską? Nasze odpowiedzi zbyt często ograniczają się do: żeby było dobrze...
18.01.2004
Przed tegorocznym, 12. już finałem Orkiestry znów mówiono o konflikcie między Kościołem a Jurkiem Owsiakiem. Akcja upłynęła jednak pod znakiem neutralności bądź nawet życzliwości hierachów.

Strony