Reklama

Wiara

Wiara

01.02.2004
38. Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu będzie obchodzony w Kościele pod hasłem Środki przekazu a rodzina: ryzyko i bogactwo. Jan Paweł II tradycyjnie ogłosił poświęcone mediom...
01.02.2004
Czy Jan Paweł II słucha hip-hopu? Zapewne do niedawna nie wiedział, że w ogóle istnieje taki styl w muzyce. Ostatniej niedzieli nie tylko jednak posłuchał hip-hopu, ale także zobaczył...
01.02.2004
Słyszymy, że biskup ma być pierwszym liturgistą, ewangelizatorem, katechistą, ekumenistą, nauczycielem nauki społecznej... Przy takiej koncentracji prymatów jedyne, co można zrobić, to...
01.02.2004
Mówiąc o ekumenizmie, cytuje się Jezusa: Aby wszyscy byli jedno, a przecież ważne są także następne słowa: Aby świat uwierzył, że Mnie posłałeś - mówi ks. Lech Tranda, proboszcz parafii...
01.02.2004
Ruch ekumeniczny, zmierzający do widzialnej jedności chrześcijaństwa, przeżywa ciężkie chwile. Kościoły - po okresie mozolnego zbliżania się ku jedności - gwałtownie zahamowały. Jedne wręcz...
25.01.2004
Słowa wypowiadane przez zwierzchnika Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego - jedną z najważniejszych postaci w Federacji Rosyjskiej - mają zawsze ogromną wagę. Niestety, ponieważ często są...
25.01.2004
Pielgrzymujące od siedmiu lat po stolicach diecezji centralne obchody Dnia Judaizmu w Kościele katolickim w Polsce mają wprowadzić soborową świadomość w kościelną codzienność. Ten dzień to...
25.01.2004
Ukazał się zarządzony przez amerykańskich biskupów raport o realizacji w diecezjach wytycznych “Karty ochrony dzieci i młodzieży", która powstała w 2002 r. jako odpowiedź Kościoła...
25.01.2004
Kim jest zwierzchnik rosyjskiego prawosławia? Mistykiem czy aparatczykiem o kagiebowskim rodowodzie? Mamy nadzieję, że zdrowy rozsądek zwierzchników Kościoła katolickiego nie pozwoli...
25.01.2004
Z biegiem lat coraz bardziej utwierdzam się w przekonaniu, że chrześcijaństwo nie przyswoiło sobie jeszcze pełnej Ewangelii nadziei, odwiecznej Dobrej Nowiny (Ap 14,6). Gdyby ją prawdziwie...

Strony