Reklama

Tygodnik Czytelników

Tygodnik Czytelników

22.06.2003
W wydawnictwie „Opozycja małopolska w dokumentach 1976-1980” (wybór i opracowanie Adama Rolińskiego, Kraków 2003, s. 701) zamieszczona została „Analiza tekstów Studenckiego Komitetu...
15.06.2003
Artur Sporniak próbuje ukazać różnicę między antykoncepcją sztuczną, a naturalną (NPR) w oparciu o tzw. mowę ciała. Dochodzi do konkluzji, że przy aktach małżeńskich odbywających się w...
15.06.2003
Mamy z mężem dwoje małych dzieci (3,5 roku i 9 miesięcy). Trzecie dziecko jest w planach, ale nie w tej chwili. Oboje jesteśmy zmęczeni podwójnym rodzicielstwem, choć oczywiście także...
15.06.2003
Mam 47 lat, od 23 lat jestem żonaty. Katolik, ślub kościelny, dzieci chrzczone i bierzmowane, praktyki religijne regularne. Mamy z Żoną czworo dzieci, w tym dwoje ostatnich tzw....
15.06.2003
Z zaciekawieniem przeczytałem tekst Wojciecha Borkowskiego „Na prowincji bez zmian” („TP” nr 19/2003). Miałem wrażenie, że pisany jest o moim powiecie. Mógłbym być jedną z osób tworzących...
15.06.2003
Ojciec Meissner nie ma prawa publicznie kwestionować miłości rodzicielskiej osób uciekających się do antykoncepcji. Jeśli Autor uważa, że tego rodzaju ,,szczerość” jest dopuszczalna,...
15.06.2003
Józefa Hennelowa w felietonie „Jeszcze raz to samo” („TP” nr 20/2003) po raz kolejny oburza się na lepsze traktowanie emerytów niż innych grup społecznych, znajdujących się w gorszej...
15.06.2003
Wielu młodych ludzi odpowiedzialnie podchodzących do rodzicielstwa, odsuwa je w czasie nie z powodu konsumpcjonizmu czy ka-rierowiczostwa, ale na skutek trudności wywołanych bezrobociem,...
15.06.2003
W przerwie podróży do Torunia, na dworcu centralnym w Warszawie, zajrzałem do bogato zaopatrzonej księgarni. Moją uwagę zwróciła niewielka, ładnie wydana książeczka ks. Józefa Tischnera „...
15.06.2003
Dziękuję za podjęcie tematu antykoncepcji i przedstawienie wątpliwości, jakie ma w tej sferze współczesny człowiek. Mam nadzieję, że dzięki tej dyskusji moi przyjaciele uwrażliwią sumienia...

Strony